Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1417/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty odprawy mieszkaniowej

I OSK 1999/17 - Wyrok NSA z 2019-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 1513/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 1862/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie zwrotu świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 2054/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty świadczenia mieszkaniowego i zobowiązania zwrotu

II SA/Wa 936/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w W. w przedmiocie zwrotu świadczenia mieszkaniowego jako nienależnego

II SA/Wa 2125/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 1775/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie o odmowie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2053/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie zwrotu świadczenia mieszkaniowego