Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

I OSK 1999/17 - Wyrok NSA z 2019-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 2054/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty świadczenia mieszkaniowego i zobowiązania zwrotu