Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1793/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie zwrotu świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 1715/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 2439/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 1362/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 961/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 928/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 674/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego