Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 291/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej wraz ze zbyciem ułamkowej części działki gruntu