Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 357/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku inicjatorów referendum o przeprowadzenie referendum gminnego

II SA/Rz 437/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-13

Skarga Stowarzyszenia [...] na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie podtrzymania stanowiska rady gminy