Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 831/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Skarga C. T. na uchwałę Rady Gminy Kozielice w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin D.

II OSK 378/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Ustka w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy Ustka nr XXXI/367/2009 w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka