Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice , Nr XIX/210/2013 w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

II OSK 2277/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SAB/Po 83/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy D. w przedmiocie rozpatrzenia protestu wyborczego

II OZ 868/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Rakoniewicach , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Wr 348/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-22

Skarga L. R. na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 1297/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału III WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Gminy Miejskiej Świdnica Nr XI/103/15 w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie ...