Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 1087/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 1916/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie przyjęcia statutów sołectw gminy

II SAB/Wa 350/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy Ł. reprezentowanej przez Wójta Gminy Ł. w przedmiocie błędnego zakwalifikowania pisma złożonego w dniu 27 kwietnia 2015 r.,