Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Gd 659/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

II SA/Go 363/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w sprawie Statutu Sołectwa [...]