Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6269 Inne o symbolu podstawowym 626 X

IV SA/Gl 358/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminny Łękawica w przedmiocie sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II OSK 2904/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie nadania nazwy ulicom

II SAB/Wa 350/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy Ł. reprezentowanej przez Wójta Gminy Ł. w przedmiocie błędnego zakwalifikowania pisma złożonego w dniu 27 kwietnia 2015 r.,

IV SA/Gl 973/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie powołania Gminnej Rady Seniorów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.