Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1160/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie utworzenia spółki pn.: [...]spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

II OSK 1862/16 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie ustanowienia honorowej odznaki 'Zasłużony dla Gminy Z.', ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania

II SA/Lu 414/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie nadania nazw nowo powstałym ulicom

II SAB/Wa 167/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-21

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków przez pracownika gminy