Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6269 Inne o symbolu podstawowym 626 X

II SA/Wa 823/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

II OSK 418/19 - Wyrok NSA z 2019-10-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zmiany nazwy ulic uchyla zaskarżony wyrok i

II OSK 2639/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

III SA/Gd 659/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania