Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

OSK 1777/04 - Wyrok NSA z 2005-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia