Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 948/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji