Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 361/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 880/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 918/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-15

Sprawa ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 948/08

I SA/Wa 919/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-15

Sprawa ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 2188/03

I SA/Wa 360/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 454/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 37/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wpisaniu do rejestru kościołów

I SA/Wa 1451/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji