Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OSK 995/06 - Wyrok NSA z 2006-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 400/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych

II OSK 2967/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 361/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 880/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 498/09 - Wyrok NSA z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 948/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II OSK 1909/09 - Wyrok NSA z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych

II OSK 2675/11 - Wyrok NSA z 2012-03-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej Związku [...] z/s w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 948/08 oddalono skargę kasacyjną.

I SA/Wa 918/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-15

Sprawa ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 948/08
1   Następne >   +2   5