Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 2015/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

VII SA/Wa 344/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2014/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

VII SA/Wa 735/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uznania za bezzasadne zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Gd 288/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 1750/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia