Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 898/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 616/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-19

Wniosek w przedmiocie wykonania zastępczego w egzekucji

II SA/Kr 1384/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-13

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1384/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-13

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 768/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Gd 733/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego