Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 830/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Solina w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy [...]

II SA/Rz 612/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krzeszów w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszów