Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 180/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o skierowanie B. Ś. do Domu Pomocy Społecznej w Lesznie

II OW 57/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy naruszania zakazów obowiązujących na terenie [...] Parku Krajobrazowego

I OW 178/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci skierowania S. S.do domu pomocy społecznej