Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 19/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej odpłatności za pobyt R.H. i P.H. w schronisku dla bezdomnych

I OW 48/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.S. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II OW 120/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-16

Wniosek w przedmiocie wniosku K.N. w sprawie użytkowania działki nr [...] w C. niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

I OW 160/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G.S. o udzielenie pomocy w formie finansowej

I OW 163/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. Z., K. S. i M. S. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę

I OW 171/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. C. o przyznanie zasiłku celowego na zakup dwóch par okularów oraz na zrobienie zdjęć do dowodu osobistego

I OW 150/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji odnośnie wniosku o udzielenie zgody na wybudowanie zjazdu

I OW 153/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia kosztów budowy dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych na drodze [...] w miejscowości W.