Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

I OW 190/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-16

Wniosek W. P. zatytułowanego: 'o ustalenie właściwości organów do rozpatrzenia wniosku o wyłączenie Prezesa SKO w Olsztynie'