Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 509/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-01-05

Wniosek P.J. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny

II SA/Sz 1332/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-09-05

Wniosek J.W. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za nieprzekazanie w terminie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę

II SA/Sz 842/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-01-30

Wniosek P.J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

II SA/Sz 521/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-01-12

Wniosek P. J. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny

II SA/Sz 453/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-02

Wniosek P.J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu inspektorowi Nadzoru Budowlanego