Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Bd 529/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-10-27

Skarga B.W. o wymierzenie grzywny [...] Inspektorowi Nadzoru Budowlanego [...] z powodu bezczynności po wyroku uchylającym.

II SAB/Rz 45/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jej skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie legalności budowy zjazdu z drogi powiatowej

II SO/Rz 11/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego -