Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bk 2/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w przedmiocie wydania zaświadczenia.

II SO/Rz 11/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-21

Wniosek R. B. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny z tytułu nieprzekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie skargi R. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego -