Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Go 15/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za nieprzekazanie skargi do Sądu (art. 55 § 1 p.p.s.a.)

II SO/Bk 8/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-09-18

Zażalenie na postanowienie Sądu w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w sprawie budowy budynku gospodarczego

II SAB/Sz 27/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wydania kserokopii dokumentów

II SO/Bk 5/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-09-18

Zażalenie na postanowienie Sądu w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w sprawie dobudowy wiatrołapu do budynku mieszkalnego

II SO/Go 16/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za nieprzekazanie skargi do Sądu (art. 55 § 1 p.p.s.a.)