Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 135/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku realizacji zadań określonych w ustawie o policji

IV SA/Wa 712/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2266/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

I OZ 941/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. K. na wezwanie do zapłaty wystawione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], nr [...]