Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1336/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego