Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SAB/Wa 104/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-03

Sprawa ze skargi W. K. w przedmiocie bezczynności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowił: odrzucić skargę

VII SAB/Wa 78/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

I OW 190/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-16

Wniosek W. P. zatytułowanego: 'o ustalenie właściwości organów do rozpatrzenia wniosku o wyłączenie Prezesa SKO w Olsztynie'