Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

VII SA/Wa 1931/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VII SA/Wa 622/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-20

Sprawa ze skargi U. G. na akt Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyboru prezesa regionalnej izby obrachunkowej

I OSK 1169/12 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zakazu przeprowadzenia imprezy masowej

I OSK 1238/12 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 691/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zakazu przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności

I OSK 1153/12 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VII SA/Wa 50/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej