Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

I OZ 1227/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

IV SA/Wa 810/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wa 3158/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia braku uzgodnienia zakresu działalności związanej z bezpieczeństwem państwa oraz ochroną porządku publicznego