Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

IV SA/Wa 3158/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia braku uzgodnienia zakresu działalności związanej z bezpieczeństwem państwa oraz ochroną porządku publicznego