Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SO/Wa 19/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w związku z wnioskiem N. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SAB/Wa 45/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Dzielnicy [...] W. w przedmiocie zwrotu kucji gwarancyjnej służącej z tytułu najmu lokalu

I OW 56/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku M. i E. M. dot. działalności Polskiego Związku [...] w G.

VI SA/Wa 246/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi W. F. w przedmiocie przeprowadzenia konkursu

II SA/Sz 791/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-10

Skarga R. W. na Prezydenta Miasta z dnia [...] r.

II SA/Rz 792/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-20

Sprawa ze skargi R. P. na odmowę udzielenia informacji i wyjaśnień przez Prezydenta Miasta w przedmiocie ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę

IV SA/Po 66/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-11

Sprawa ze skargi P. T. w przedmiocie przyznania lokalu

IV SAB/Po 23/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-18

Wniosek w przedmiocie sprawowania nadzoru

VI SA/Wa 394/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-22

Sprawa ze skargi I. U. na pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy [...] Miasta W. w przedmiocie wypowiedzenia umowy najmu lokalu.