Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OW 17/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Wniosek w przedmiocie wydania pisma procesowego

I OZ 343/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie wydania odpisów zaświadczeń

VI SA/Wa 1291/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy S. w przedmiocie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego z pominięciem procedury konkursu ofert postanowił:

I OZ 692/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania

III SAB/Łd 45/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-28

Wniosek w przedmiocie braku odpowiedzi na pisma z dnia [...] i [...]