Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Lu 4/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie niewydania decyzji administracyjnej w sprawie odszkodowania za zniszczenie upraw ogrodniczych

III SA/Kr 229/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

Sprawa ze skargi P. B. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie powołania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2008/2009

I SO/Sz 4/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-20

Wniosek T G o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta S

I OZ 107/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy