Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 860/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T.G. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy

II SO/Sz 1/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-23

Wniosek Spółki A. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta

I OZ 113/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi P. B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta Krakowa

VIII SO/Wa 11/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-03

Wniosek w przedmiocie zasądzenia odszkodowania w związku z niedopełnieniem obowiązków służbowych i przekroczeniem uprawnień

II SA/Op 351/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-08-06

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie skargi na działalność organu administracyjnego

I OSK 1551/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1404/11 odrzucające skargę T. G na działanie Prezydenta m. st. Warszawy

VII SA/Wa 1404/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-05

Wniosek adwokata D. S. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. G[...] na działanie Prezydenta [...]