Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Wa 18/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SO/Bd 74/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-01

Wniosek K. R. i R. R. o wymierzenie Prezydentowi Miasta [...] grzywny

II SO/Bd 73/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-01

Wniosek K. R. i R. R. o wymierzenie Prezydentowi Miasta B. grzywny

I OZ 641/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K.

I OZ 643/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku P. B. na przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta K. za nieprzekazanie akt sprawy, skargi i odpowiedzi na skargę

VII SA/Wa 522/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-24

Sprawa ze skargi T. G. na Prezydenta [...] w przedmiocie skargi na działanie organu

IV SA/Wa 2256/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi T. G. na działanie Prezydenta W.

IV SA/Wa 1431/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi T. G. na działanie Prezydenta W.