Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 2290/12 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej uchyla zaskarżony wyrok i uznaje, że P. P. przysługuje uprawnienie wynikające z § 35 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328 ze zm.) do wystawienia mu legit...

IV SAB/Wa 52/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L. w przedmiocie rozpatrzenia skargi

III SA/Łd 872/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-20

Sprawa ze skargi A Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego P. B. , A. K. Spółki jawnej w Ł. na zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie Regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

II SO/Go 12/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-12

Sprawa ze skargi D.W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta za nieprzekazanie skargi do sądu ( art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2012 r. poz. 27

IV SAB/Wa 88/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OZ 1099/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 3 wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia