Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Wa 167/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wydania zaświadczenia

IV SO/Wr 24/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-29

Wniosek Ł. A. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta Ś. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Bd 10/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-18

Wniosek K. R. o wymierzenie Prezydentowi Miasta [...] grzywny

IV SA/Gl 798/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-20

Sprawa ze skargi M.P. na pismo Prezydenta Miasta K. w przedmiocie należności z tytułu używania lokalu mieszkalnego

II SAB/Go 40/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OZ 1397/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SO/Wa 34/14 odrzucające wniosek A. C. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi do Sądu

II SAB/Go 32/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Rz 1628/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi E. K. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie udostępniania miejsc pod groby na cmentarzu