Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 1933/17 - Wyrok NSA z 2018-01-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi B. O. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt

III SA/Kr 61/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-16

Sprawa ze skargi M. K. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora uchyla zaskarżony akt.

I OSK 2424/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

I OZ 551/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-01

Wniosek w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie w postępowaniu administracyjnym

I OSK 376/17 - Wyrok NSA z 2018-09-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym

IV SO/Wa 17/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-14

Wniosek M. M. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy

III SO/Gd 32/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-11-08

Wniosek w przedmiocie powiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o nieprawidłowościach w związku z przeprowadzeniem wyborów

II SAB/Rz 67/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-24

Skarga TC na bezczynność Przewodniczącego Rady Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na pracowników Urzędu Miasta [...]