Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Gl 1092/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-17

Sprawa ze skargi M. Z. na akt Prezydenta Miasta C. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie w postępowaniu administracyjnym

I OSK 488/20 - Wyrok NSA z 2020-09-22

Skarga kasacyjna I. M. od punktu pierwszego wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi I. M. na akt Prezydenta Miasta T. nr [...] w przedmiocie wynagrodzenia dla kuratora osoby nieobecnej i zwrotu wydatków

III SA/Gl 160/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-03

Sprawa ze skargi M.A. na akt Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie w postępowaniu administracyjnym

I OSK 1094/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi G.B. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I OSK 620/20 - Wyrok NSA z 2020-08-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rzeczy znalezionych

I OSK 3193/19 - Wyrok NSA z 2020-04-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi

I OSK 2678/19 - Wyrok NSA z 2020-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi A. T. na akt Prezydenta Miasta Jaworzna nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie w postępowaniu administracyjnym

I OSK 1375/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi G. B. na czynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I OSK 1386/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi G. B. na czynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I OSK 950/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wpisu stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń zwykłych
1   Następne >   2