Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Go 511/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

III SA/Lu 306/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie określenia zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych będących własnością miasta

II SAB/Rz 10/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-04

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia uchwały o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa

III SA/Kr 9/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-30

Wniosek w przedmiocie nadania nazw ulicom w Gminie