Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 23/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi sygn. akt III SA/Łd 94/09 wzywające M. B. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 94/09 odrzucające zażalenia M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt III SA/Łd 94/09 odr...

II SA/Rz 1060/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie uchwalenia zmiany nazw ulic

VI SA/Wa 2047/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-01

skarg J. A., B. P., K. W., M. S., M. Z. i S. L. na uchwały Rady Miejskiej w P. w przedmiocie nadania nazwy ulicy

IV SA/Gl 409/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały i określa, że nie może być ona wykonana

I OSK 1366/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie przejęcia zadania w sprawie budowy siedziby Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

II SA/Go 628/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

II SAB/Rz 28/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] polegającą na nieudzielaniu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Lu 180/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie likwidacja zakładu budżetowego

II SA/Op 363/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie przyjęcia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości

II SA/Op 360/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie przyjęcia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości
1   Następne >   2