Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 1519/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta M. w przedmiocie : rozpoznania skargi na działanie Burmistrza

IV SA/Wr 495/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I OZ 31/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z skargi J.C. na działanie Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie usunięcia naruszenia prawa

IV SAB/Wr 16/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie pouczenia o sposobie odwołania

VII SA/Wa 1482/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-06

Sprawa ze skargi T. G. na działanie Rady [...]

IV SA/Wr 495/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Wa 1436/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie wysokości opłat związanych z pobytem Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych

IV SA/Wa 2919/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie zmiana uchwały Rady W. nr [...] z [...] marca 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Mieście [...] W.

I OSK 1997/12 - Wyrok NSA z 2013-03-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie opinii w sprawie wniosku o umieszczenie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyna

II SA/Sz 528/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-06-14

Sprawa ze skargi B. Ei. na działanie Przewodniczącego Rady Miasta
1   Następne >   2