Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Wa 331/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SAB/Wa 208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. J.

II SAB/Wa 208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

II SAB/Wa 436/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Wa 718/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-19

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczeń o żądanej treści