Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 6/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi R. K. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie dobudowy do ściany szczytowej budynku mieszkalnego garażu

II OW 18/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga A. Z. na przewlekłość postępowania przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uzupełnienie postanowienia

II SAB/Lu 296/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi B. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia o zawieszeniu postępowania stwierdza, że postępowanie w sprawie prowadzone było w sposób przewlekły, przy czym nie miało to miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

II SAB/Łd 159/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-10

Sprawa ze skargi S. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie legalności wybudowania i użytkowania obiektu budowlanego położonego w B. przy ulicy A 4i

II SAB/Go 16/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-14

Sprawa ze skargi J.G. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania

VII SAB/Wa 120/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-27

Sprawa ze skargi D. W. i M. W. na przewlekłość postępowania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w zakresie sprostowania oczywistej omyłki