Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Łd 56/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-04

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w sprawie robót budowlanych 1. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. zobowiązuje organ do wydania aktu kończącego postępowanie wywołane wnioskiem z dnia [...] roku w terminie 30 dni od zwrotu akt organowi; 3. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywnę w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych; 4. zasądza od...