Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III OSK 995/21 - Wyrok NSA z 2021-09-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

III OSK 650/21 - Wyrok NSA z 2021-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

III OSK 651/21 - Wyrok NSA z 2021-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. B. na przewlekłość postępowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

III OSK 1047/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 703/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

Sprawa ze skargi J.C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 97/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

Sprawa ze skargi G.F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o odmowie wyłączenia stosowania przepisów ustawy

III OZ 138/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Centralną Komisję Lekarską w przedmiocie skierowania do komisji lekarskiej w celu określenia grupy inwalidzkiej funkcjonariusza zwolnionego ze służby

III OSK 2083/21 - Wyrok NSA z 2021-01-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozpoznaniu wniosku z 27 marca 2018 r. o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

III OSK 922/21 - Wyrok NSA z 2021-05-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku