Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

IV SA/Wa 1090/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy dostępu do dokumentu oznaczonego klauzulą 'poufne'