Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 367/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Go 841/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

I SAB/Wa 179/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia